empty
 
 
USDJPY

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
114.55 19 2022 14:57
0.01 (0.01%)
67% 33%
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
?
.